de la Beauté Rustique - fokkerij

Onze honden
aan het werk


Home

Nieuws:

*Cotation 4 Jatise
Amice en Aquine

Contact

Update datum:

20.01.17

De Fokselectie van de franse rasvereniging: Les Amis du Beauceron.

Al vele jaren kent de Franse rasvereniging: Les Amis du Beauceron een fokselectiesysteem waarbij beaucerons getest worden op zowel exterieur als gedrag. De eerste selectiedag (epreuve nationale) is gehouden op 13 oktober 1963. racine E.N. In de loop van de jaren zijn er ook regionale dagen aan toegevoegd (epreuve regionale) en zijn de kwaliteitseisen waar de honden aan moeten voldoen flink opgeschroefd.

In de beginjaren werd HD onderzoek niet gedaan. Vervolgens was het niet verplicht, volgende fase: wel verplicht maar HD uitslag niet bepalend voor toekenning van een titel. De volgende stap was de hond geen HD mocht hebben (imdemne de dysplasie). Momenteel zijn alleen de uitslagen HD-A of HD-B toegestaan.

De Nederlandse HD-uitslagen zijn weliswaar lang niet vergelijkbaar geweest met de Franse uitslagen. meten E.N. Nederlandse HD L- positieve honden (HD C) kregen in Frankrijk de uitslag HD-vrij (HD A). Vanaf ongeveer 2000 ontlopen de uitslagen mekaar niet meer. De honden waarmee wij fokken, zijn zowel in Nederland als in Frankrijk op HD beoordeeld.

In de beginjaren kreeg de uitverkozen hond de titel: selectionne (nu Recommandé). Op grond van zijn verervingskwaliteiten kon een hond de titel recommandé (nu elite A of B) krijgen. Om de kwaliteitsverschillen aan te geven hanteert men in Frankrijk sinds een aantal jaren het puntensysteem cotation 1 t/m 6.

Zo'n epreuve (zowel op een regionale als nationale epreuve) bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst worden de honden helemaal opgemeten. stok Hiervoor staan ze op een plankier en er wordt onder andere de maat opgenomen van de schofthoogte, lichaamslengte, schedelomvang, schedelbreedte, etc.

Het 2e onderdeel is de gedragstest en bestaat uit 3 onderdelen: reactie op schot, reactie op bedreiging met een stok en het herstel op dit alles. Hij kan maximaal 30 punten behalen, voor elk onderdeel 10 punten. Wil hij een uitmuntend krijgen dan zal hij minimaal 70% van het totaal aantal punten moeten scoren.
Daarna als laatste onderdeel de exterieurkeuring. De felbegeerde rode kaart met de notatie uitmuntend+ (plus) is noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor de titel cotation 4 (recommandé).

De betekenis van cotation 1 t/m 6 is sinds juli 2007:

 • Cotation 0:
  • - niet geconfirmeerd (alleen een geboortebewijs)

 • Cotation 1 - Confirmé :
  • - niet met een gedragstest meegedaan op een tentoonstelling of
  • - geen uitmuntend voor de gedragstest op een beaucerondag, Epreuve Regionale of Nationale

 • Cotation 2 - Premier choix :
  • - 'n Zeer Goed of Uitmuntend behaald op een beaucerondag +
  • - op deze dag 'n Uitmuntend voor de gedragstest +
  • - HD A of HD B

 • Cotation 3 - Excellent :
  • - HD A of HD B +
  • - 'n Uitmuntend exterieur, behaald op een Epreuve Regionale of Nationale +
  • - op deze Epreuve 'n Uitmuntend voor de gedragstest
  • - of -
  • - HD A of HD B +
  • - 'n Zeer Goed of Uitmuntend exterieur, behaald op een Epreuve Regionale of Nationale +
  • - mits een hoog niveau behaald is op africhtingsgebied

 • Cotation 4 - Recommandé :
  • - HD A of HD B +
  • - 'n Uitmuntend + (plus)exterieur, behaald op een Epreuve Nationale +
  • - 'n Uitmuntend voor de gedragstest +
  • - uitgeselecteerd worden om in aanmerking te komen voor cotation 4
  • - of -
  • - HD A of HD B +
  • - 'n Uitmuntend exterieur, behaald op een Epreuve Regionale of Nationale +
  • - mits een hoog niveau behaald is op africhtingsgebied

 • Cotation 5 - Elite B :
  • - HD A of HD B +
  • - hond is geen Recommandé (cot. 4) +
  • - voor een reu: twee Recommandé (cot. 4) nakomelingen en zes Excellente (cot. 3) nakomelingen bij minimaal twee en maximaal vijf dekkingen
  • - of -
  • - voor een teef: twee Recommandé (cot.4 ) nakomelingen en drie Excellente (cot. 3) nakomelingen bij minimaal twee en maximaal zes nesten
  • - op voordracht van de fokcommissie van Les Amis du Beauceron

 • Cotation 6 - Elite A :
  • - HD A of HD B +
  • - hond moet Recommandé (cotation 4) zijn +
  • - voor een reu: twee Recommandé (cot. 4) nakomelingen en zes Excellente (cot. 3) nakomelingen bij minimaal twee en maximaal vijf dekkingen
  • - of -
  • - voor een teef: twee Recommandé (cot.4 ) nakomelingen en drie Excellente (cot. 3) nakomelingen bij minimaal twee en maximaal zes nesten
  • - op voordracht van de fokcommissie van Les Amis du Beauceron

Myra en Quiche