visie

Onze honden
aan het werk


Home

Nieuws:

*Cotation 4 Jatise
Amice en Aquine

Contact

Update datum:

20.01.17

De lijst met GEDRAGSDEFINITIES is in 2004 opgesteld i.s.m. dr. M.B.H. Schilder en drs. D.J.U. Planta en wordt gebruikt bij de beoordeling van (MAG) gedragstesten.

ANGST- GERELATEERDE GEDRAGSKARAKTERISERINGEN

AGRESSIE- GERELATEERDE GEDRAGSKARAKTERISERINGEN

ANDERE GEDRAGSKARAKTERISERINGEN

Indien gereserveerd gescoord zou worden, maar hond wordt niet gelokt dan onzeker, indien nerveus gescoord zou worden, dan onzeker, indien ontwijken gescoord zou worden dan onzeker.

Indien de hond enkel scoort in meerdere categorieën ‘korter dan’, dan indelen in de categorie waar hij relatief de meeste angst scoort.