• De onderstaande foto's is een verzameling van familiefoto's waar meerdere beaucerons op staan die meestal direct familie zijn van elkaar.