• Jatise slaagt op deze datum voor haarGAK9 Level1 examen. Met haar is vanaf een leeftijd van 8 weken gewerkt. In eerste instantie via een andere methode. In 2016 is gekozen voor deze manier van werken. 

    Bij een GAK9 examen wordt de trail dubbelblind uitgelopen. Dit betekent dat, behalve de runner, niemand het verloop van het spoor kent. Verder is het spoor ongeveer een uur oud, bevat het 2 hoeken en wordt met de wind in de rug uitgezet op een zachte ondergrond. 

    De spoorlegger is een vreemde voor de hond. Ook de omgeving waar de trail uitgezet is, is onbekend voor hond en geleider.  

    De tijdslimiet voor de uitwerking is maximaal 20 minuten. Jatise had 10 minuten nodig om de 650 meter lange trail uit te werken en de runner te vinden.