• Jatise en Truus slagen voor het GAK9 Level 2 examen. Een gedenkwaardige dag: 29 februari.

    Het examen bestaat uit een /trail/spoor dat minimaal 3 uur oud is. De lengte is minimaal 640 meter en maximaal 800 meter. De runner blijft deze 3 uur op het eindepunt wachten. Dit maakt de uitwerking vaak moeilijker voor de hond omdat er in de tijd een grote geurpoel ontstaat. Aan bod kunnen komen hoeken, verandering van ondergrond, een hindernis op je trail (kan een gebouw zijn, open veld, barriere etc.  De trail wordt uitgezet met de wind in de rug. 

    De trail van Jatise was deze dag 660 meter. Ze krijgt maximaal 30 minuten de tijd om de runner te vinden.  In 10 minuten en 53 seconden heeft Jatise de runner gevonden. Een recordtempo, dus een zeer tevreden combinatie na afloop. Zeker omdat tijdens de dracht- en nestperiode van juni t/m oktober niet getraind is.

    Voor zo'n examen zijn zowel de runner als de omgeving onbekend voor de combinatie. Het uitwerken van de trail gebeurt dubbelblind. Dit betekent dat niemand weet hoe de runner loopt en waar de runner zich bevindt en welke 'hindernissen' genomen zijn. De geleider niet, maar ook de keurmeester niet. Hetzelfde geldt voor eventuele toeschouwers. De trail van de runner en hond worden middels gps opgenomen en achteraf 'op elkaar gelegd'. Op deze manier zijn beide trails met elkaar te vergelijken.  

    Dit examen was er nooit gekomen zonder de vele runners die belangeloos een trail uitgezet hebben voor vele trainingen. Speciaal Nad heeft heel veel uren doorgebracht op het eindpunt. Dank aan allen.

  • Een video impressie van het examen