• Compilatie van Pepite's eerste mantrailervaring.

    Met Pepite is gestart met mantrailen vanaf ongeveer een leeftijd van 8-9 weken. Er is veel nadruk gelegd op focus verhogen door eigen ervaringen opdoen, zonder inmenging van de geleider. 
    Dus dat zorgt ervoor dat ze bij haar eerste ervaringen, geen tuig en geen lijn aanhad, maar lekker 'naakt'. Langzamerhand is het tuig en de lijn in de training introduceerd. Als laatste de geleider. 
    Nu met 6½ maand werkt ze als een tierelier met veel drive.