• De eerste acht weken uit een hondenleven.

  Een nest fokken is voor mij een bijzondere ervaring. Het geeft veel plezier om te zien hoe de hondjes zich ontwikkelen, maar het is ook een periode met veel vragen en zorgen. Ontwikkelen de pups zich volgens het 'boekje'? Krijgen ze allemaal een goed thuis? In 1985 heb ik een dagverslag van een, [...]

  Lees meer

  De Fokselectie van Les Amis du Beauceron

  Al vele jaren kent de Franse rasvereniging: Les Amis du Beauceron een systeem waarbij beaucerons getest worden op zowel exterieur als gedrag. De eerste selectiedag (epreuve nationale) is gehouden op 13 oktober 1963. In de loop van de jaren zijn er ook regionale dagen aan toegevoegd (epreuve [...]

  Lees meer

  Gedrag communicatie en houding

  Onze samenleving stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van de beauceron. Een groot deel slaagt erin zijn rol van bijvoorbeeld showhond, huishond of waakhond succesvol waar te maken. In de kynologie heeft de interesse voor het hondengedrag meestal in de schaduw gestaan van het exterieur [...]

  Lees meer

  Visie

  29 Jun 2018
  Visie

  De rasstandaard voor de beauceron bestaat uit een aantal raspunten die de ideale vertegenwoordiger beschrijven en wordt onder andere door een keurmeester gebruikt om te beoordelen in hoeverre de individuele hond het ideaalbeeld benadert. Afwijkingen van de raspunten worden gezien als fouten. In [...]

  Lees meer

  Gedragsdefinities

  1 Jan 2018

  De lijst met GEDRAGSDEFINITIES is in 2004 opgesteld i.s.m. dr. M.B.H. Schilder en drs. D.J.U. Planta en wordt gebruikt bij de beoordeling van (MAG) gedragstesten. GERESERVEERD/ WANTROUWEN: hond nadert voorwerp of persoon niet, geen wijken/ vluchten e.d., geen houdingsverlaging, geen verdere [...]

  Lees meer

  Gedrag(selementen) en houding zijn beide van essentieel belang. Het zijn immers basisingrediënten voor de communicatie die als het ware de gemoedstoestand van de hond weerspiegelen. Alle gedragingen worden vertoond in combinatie met een specifieke houding. De betekenis van zo’n [...]

  Lees meer

  Gedrag van de beauceron

  In 2006 heeft de Beauceronclub Nederland een boek uitgegeven over de beauceron. De onderstaande tekst over het gedrag en karakter van de beauceron is door mij aangeleverd en kunt u ook terugvinden in dit boek. Er is uitgaan van de karakteromschrijving van de beauceron zoals deze is opgenomen in de [...]

  Lees meer

  Aquine door het oog van de naald gekropen

  Elke zondagochtend staat in het teken van het trainen van honden in het opsporen van vermiste personen. Een training waar de beide zusjes Attice en Aquine veel lol aan beleven en al hun energie in kwijt kunnen.   Tot eind juli 2009. Aquine is wat sloom en heeft een slechte eetlust. Het valt in [...]

  Lees meer